Voorthuizen neemt eigen verantwoordelijkheid duurzame energie

De inwoners van Voorthuizen hebben duidelijk laten zien dat zij geen windmolens op Zeumeren willen. Bijna 3700 handtekeningen heeft het actiecomité: Voorthuizen, windmolens NEE , onlangs aangeboden aan de gemeenteraad.

Omdat alleen maar tegen zijn geen oplossing is, hebben enkele leden van Plaatselijk Belang Voorthuizen en van het actiecomité de hand aan de ploeg geslagen. Hieruit is de Coöperatie Duurzaam Voorhuizen ontstaan. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de verantwoordelijkheid die Voorthuizen heeft op duurzaamheidsgebied. Voorthuizen wil geen windmolens, maar wil haar verantwoordelijkheid nemen met de verduurzaming van de energievoorziening. Het bestuur is gevormd uit leden van PB Voorthuizen en het actiecomité. Hiermee vormt de coöperatie een eigen entiteit.

Coöperatie Voorthuizen Duurzaam heeft als doel om de verduurzaming van de energievoorziening in Voorthuizen te stimuleren. Dit begint met bewustwording van het eigen energieverbruik, inwoners moeten aan het denken gezet worden. Daarnaast willen we Voorthuizen helpen met verduurzamen door het plaatsen van zonnepanelen, isoleren van woningen en het vervangen van CV-ketels door warmtepompen.

Ook bieden we de leden van de coöperatie de mogelijkheid om voor een goede prijs groene energie af te nemen die in Nederland opgewekt is. Hiermee worden twee vliegen in één klap geslagen. Een duurzame afname van energie en een mooie besparing op de energierekening. Met bovenstaande acties denken we de doelstelling van de gemeente Barneveld om in 2020 minimaal 20% van de energiebehoefte zelf op te wekken zeker te kunnen halen.

Voor meer informatie kijkt u op www.voorthuizenduurzaam.nl. We zien uw aanmelding voor de coöperatie graag tegemoet.